تماس با من

me@mr-keshi.ir

mr.alireza.keshavarz@gmail.com

ایران

بوشهر عزیز

47*****0990

57*****0901

چند خط درباره علیرضا

علاقه زیادی نسبت به بازی با کلمات ندارم و اگر بخواهم واژه ای برای توصیف خودم استفاده کنم از واژه برنامه نویس خسته استفاده میکنم. چیز خاصی برای توضیح بیشتر در مورد من وجود نداره! درواقع تو فصل هفدهم از زندگیم به این وبلاگ پناه آورده بودم ولی الان برگشتم که بنویسم، یاد بدم و یاد بگیرم. در خودم هر چه فرو رفتم و ماندم کافی است رو به بیرون زدن از خویش، دری می خواهم!